Mina noveller, tävling

Tävla om antologin Jul igen på Instagram!

Min första Instagram-tävling är i gång. Ett exemplar av novellantologin Jul igen ligger i potten. Välkommen in och tävla!