Fyra dikter – Rum 331 : 47 dikter

Anna Granberg medverkar med tre dikter och en sonett i Rum 331 : 47 dikter, en antologi av de studerande på Skrivarakademins skrivarlinje 2014. Sexton poeter presenterar egna dikter och en sonettkrans som de skrivit tillsammans. Med förord av poeten Anna Hallberg.

Förlag: Vulkan (2014)