Media

Mediemedverkan och författarframträdanden

2021

2020

2018

2016

2014

Pressbilder

Författarporträtt

Författarfotot får endast användas i journalistiskt material om författaren eller hennes böcker. I övriga fall ska författaren kontaktas för godkännande av publicering. Bilden får ej förändras eller förvanskas utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
OBS! Ange fotograf Björn Mattisson-Richter i anslutning till bilden.

Fotograf: Björn Mattisson-Richter

Omslag Solens dotter

Omslagsillustration: Alice Ekström
Omslagsdesign: Caroline Hurtig