Mina noveller, Nyheter

Min novell Ljuva toner i natten en av vinnarna i novelltävling hos Joelsgården förlag

Min novell Ljuva toner i natten har valts ut som en av vinnarna i en novelltävling och kommer att publiceras i novellantologin En yngre man, som ges ut av Joelsgården förlag lagom till julhandeln.

Min novell är en feelgood/romance om musikens kraft och om hur mötet med en annan människa kan ge en tillbaka något man trott att man förlorat.

Se www.joelsgarden.se/forfattarlistan för mer information.